Netværk


Virksomhedens forlængede arm

De danske netværk og klynger hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Med rådgivning og udvikling af de ideer eller problemstillinger, virksomhederne står med, fungerer netværk og klynger som sparringspartnere og brobyggere mellem virksomheder og landets mest anerkendte og kompetente forskere fra samtlige vidensinstitutioner og GTS-institutter i Danmark. 

Via netværkene og klyngerne får virksomheder adgang til et omfattende netværk af videns-, forsknings- og erhvervsfremme aktører og erhvervslivet samt en direkte adgang til teknologisk indsigt, forskning og nyeste viden inden for stort set alle brancher. Dermed får virksomhederne tilført specifikke faglige ressourcer uden selv at investere i manpower eller nyeste viden om teknologi. 

De danske netværk og klynger skal betragtes som en bank for videndeling og -udvikling og den direkte vej til øget produktivitet og vækst.


Brug netværk til vidensamarbejde
Knap 7400 virksomheder deltog i innovationsnetværkenes brobyggende aktiviteter i 2012.
2600 virksomheder fik tilført nye kompetencer, der øger deres evne til at innovere, 200o virksomheder fik nye idéer og 870 virksomheder fik udviklet nye produkter, ydelser eller processer, som følge af deres deltagelse i netværkene.  
Netmatch.nu er en gateway for vidensamarbejde og innovation  >  Kontakt: info@netmatch.nu