Publikationer


Netmatch har stået bag udarbejdelsen af forskellige publikationer i samarbejde med forskellige aktører.

Performanceregnskab 2014

Performanceregnskab for de danske innovationsnetværk viser, at 6.861 forskellige virksomheder deltog i netværkenes aktiviteter i 2013. 2.500 virksomheder fik nye ideer, der senere kan føre til innovation.

Performanceregnskab 2013

Netmatch har på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation indhentet oplysninger og lavet performanceregnskab for de danske innovationsnetværk. Resultatet viser, at netværkene i 2012 skabte innovation i 870 virksomheder.

Inspirationskatalog for matchmaking, videndeling og idégenerering

Netmatch har sammen med Styrelsen for Forskning og Innovation udgivet et inspirationskatalog med 40 metoder, de danske innovationsnetværk og partnerskaber har afprøvet. Kataloget er opbygget på kogebogfacon, så du kan slå op og finde ud af, hvad de forskellige metoder kræver af forberedelse, hvem de er egnet til at matche, ca. hvor langt tid de tager, og hvor svære de enkelte metoder er at gennemføre.
Tilknyttet fil:    Inspirationskatalog (1849 Kb)
Inspirationskataloget er også oversat til engelsk, så udenlandske klynger og netværk kan hente ideer og inspiration til at udvikle eller afprøve nye metoder til matcmaking, videndeling og idégenerering.

Klyngekatalog

Netmatch har kortlagt det danske klyngelandskab. Beskrivelser af alle de væsentlige danske klynger og innovationsnetværk er samlet i ét katalog. Kataloget bliver løbende opdateret.
Tilknyttet fil:    Klyngekatalog (2461 Kb)

Benchmarkfolderen: God ledelse af innovationsnetværk og klynger

Som opfølgning på NPGExcellence projektet har Netmatch og Styrelsen for Forskning og Innovation udgivet en folder med resultater og anbefalinger på baggrund af benchmarkstudiet.

Cluster and exports

I et inspirerende paper udarbejdet af den australske klyngeekspert Rodin Genoff kan de danske innovationsnetværk få input til, hvad der kendetegner deres klynger og få inspiration til, hvordan de kan udvikle netværkets internationalisering.
Genoff's paper er udarbejdet på baggrund af hans møde med de danske netværk i april 2011, via udviklingsgruppen 'Internationalisering'.
Tilknyttet fil:    Clusters and exports.  (1923 Kb)

Brochure om innovationsnetværk

Styrelsen for Forskning og Innovation har udgivet en brochure, der præsenterer de 22 innovationsnetværk 2014 - 2018. Brochuren er trykt på dansk, engelsk og tysk. Hent dem i pdf her eller kontakt Tina Rud Mogensen på trm@fi.dk for at rekvirere trykte eksemplarer.

Internationalisation of clusters

Enterprise Europe Network har udgivet en brochure med nogle af de bedste historier om internationalisering i klynger og netværk.
Netmatch.nu er en gateway for vidensamarbejde og innovation  >  Kontakt: info@netmatch.nu