Nyt fra FI


Abonnér på nyheder fra FI

Få tilsendt nyheder direkte fra FI - klik på: http://www.fi.dk/nyheder/abonner

Dec. 2012: Brochure om skabelse af innovation

Styrelsen for Forskning og Innovation har udgivet en ny brochure om, hvordan man skaber innovation og vækst, og hvilke muligheder man har for at få støtte til innovationen. Brochuren gennemgår hele innovationssystemets "økosystem" og inddrager en række cases med eksempler på "god" innovation.

Sep. 12: Performanceregnskab 2012

De danske innovationsnetværk har i 2011 hjulpet markant flere virksomheder med deres innovation sammenlignet med tidligere år. Sidste år udviklede over 700 virksomheder nye produkter, ydelser eller processer som følge af netværkenes aktiviteter. Det er mere end dobbelt så mange som året før. Samtidig fik over 1800 virksomheder i 2011 tilført nye kompetencer, der øger deres evne til at innovere. Også her er der tale om en fordobling i forhold til 2010. Det viser den seneste måling af innovationsnetværkenes resultater i performanceregnskabet for 2012. Hent performanceregnskabet 2012

Juli 2012: Offenlig forskning - effekter på innovation og økonomisk vækst

Rapporten ”Offentlig forskning - effekter på innovation og økonomisk vækst” samler forskningsbidrag om, hvor og hvordan offentlig forskning påvirker den danske samfundsøkonomi. Rapporten trækker på resultater fra en lang række internationale analyser, der giver et overblik over spredningsvejene fra forskning til økonomisk vækst. Læs hele nyheden

15. feb. 2012: Få forskning inden for døren

Hvad er videnskaben bag sushi? Hvordan arbejder forskerne med satellitter? Hvad kan vi bruge fremtidens mobile medier til? Få svarene leveret hjem i stuen, på skolen eller på arbejdspladsen, når Uddannelsesministeriet i morgen offentliggør årets Bestil en Forsker-katalog. Læs hele pressemeddelelsen

2. feb . 12: 13 mio. til at fremme danske forskeres netværk med udenlandske forskere fra strategisk vigtige samarbejdslande.

Midlerne fra Det Internationale Netværksprogram i 2011 er nu blevet uddelt. Der er i alt givet 13 mio. kr. til 47 nye spændende netværksaktiviteter, der skal fremme netværk og samarbejde med de lande Uddannelsesministeriet har samarbejde med – Brasilien, Indien, Israel, Kina, USA, Japan og som noget nyt i år Sydkorea. Læs hele nyheden

Nov. 2011: 190 mio. kr. til forskning og innovation i velfærdsteknologi

Det Strategiske Forskningråd og Rådet for Teknologi og Innovation har tildelt den hidtil største bevilling på 70 mio. kr. til et SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research) i intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi. Projektets samlede volumen bliver ca. 190 mio. kr.

Okt. 2011: EU INFORMATION

Læs om paletten af muligheder for virksomheder i EU's forskningsprogram, om den region, der har de mest aktive virksomheder i FP7, og om EuroCenters nye vejledning og værktøjskasse til FP7. Hent, bestil eller tegn et gratis abonnement på magasinet EU-INFORMATION, der udkommer fire gange om året        
Læs mere om EU Information 

4. okt. 2011: Ny rapport: Klynger er forskellige - klynge og netværkspolitik med fokus på klynge- og netværksledelse skaber økonomisk vækst

På baggrund af benchmarkingprojekt, der analyserede 140 klynge- og netværksorganisationer og 16 klynge- og netværksprogrammer i Danmark, Tyskland, Polen, Sverige, Norge, Island, Finland, Frankring og Grækenland, er der udkommet en rapport. Rapporten konkluderer bl.a. at  klynger er forskellige og har brug for individuel støtte for at kunne udvikle sig til klynger i verdensklasse. Hent en sammenfatning af rapporten her

3. okt. 2011: Ressortændringer i ministeriet

Det tidligere Ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling bliver omdannet til Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Dermed er ressortområdet ændret for ministeriet. Læs hele nyheden her       

Okt. 2011: FI styrker internationalisering

FI arbejder for at styrke internationalisering af forskning og innovation. Bliv klogere på hvilke internationale muligheder der eksisterer, og hvordan FI kan assistere.
Tilknyttet fil:    Internationalisering (215 Kb)

15. sep. 2011: Manual for økonometriske effektmålinger af innovationspolitik

Der er udarbejdet en ny manual for, hvordan arbejdet med effektmålinger af innovationspolitikken foregår. Den er baseret på de nyeste forskningsmetoder inden for økonomisk forskning. Manualen kaldes ”CIM – Central InnovationsManual for Excellente Økonometriske Effektmålinger”. CIM fastlægger mindstekrav og standarder ved gennemførelse af effektmålinger af forsknings-, innovations- og erhvervspolitikken.
Målgruppen for CIM er særligt programejere i ministerier og styrelser, som ønsker at få bedre informationer om de bedste metoder til effektanalyser. Manualen bør også læses af eksterne eksperter, interessenter og professionelle, som er interesseret i at følge med og have en dialog med Videnskabsministeriet om dokumentation af innovationspolitikken.
Læs mere og hent CIM

24. august 11: GTS Performanceregnskab 2011

2010 blev et godt år med en stigning i den samlede omsætning - 6 % stigning i forhold til 2009. Mest positive udvikling skete i forhold til FoU-omsætningen, der nu udgør 22 % af den samlede omsætning. GTS-nettet oplevede et fald i antallet af danske kunder og betjente i 2010 i ca. 21.000 kunder.
Læs hele nyheden og download performanceregnskabet 2011

11. juli 2011: Virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, er mere produktive

Medarbejdere i forsknings- og udviklingsaktive virksomheder, der samarbejder med  videninstitutioner, er 9 % mere produktive end andre. Det viser en stor analyse af samarbejde mellem forskningsverden og erhvervsliv, der netop er  offentliggjort i en rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 
Læs hele pressemeddelelsen 

10. juni 2011: Performanceregnskab 2011

Innovationsnetværkenes performance i form af resultater og aktiviteter måles årligt. Performanceregnskabet 2011 er det femte performanceregnskab i rækken og viser resultaterne for innovationsnetværkene i 2010. Find Performanceregnskab 2011 her .

10. juni 2011: Innovationsnetværk skaber vækst

Innovationsnetværk, hvor virksomheder og videninstitutioner udvikler nye ideer inden for et fagligt område, styrker innovationen  i dansk erhvervsliv.Det viser en ny forskningsbaseret rapport på engelsk fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, , ”The impact of Cluster Policy in Denmark”.
Hent rapporten her 

10. juni 2011: Innovationsnetværkenes performanceregnskab 2011

Sandsynligheden for at udvikle nye produkter eller serviceydelser er fire gange højere for virksomheder i innovationsnetværk end for andre virksomheder, viser det nyeste regnskab på engelsk. De danske innovationsnetværks aktiviteter, og de resultater de skaber for virksomhederne, opgøres årligt.  
Læs mere og hente performanceregnskabet her

8. juni 2011: Erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation 2011

Dette års analyse af udsigterne for erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation (FUI) tegner et forholdsvist positivt billede af udviklingen i 2009 til 2011.
Læs hele nyheden og hente rapporten her

7. juni 2011: Videnpiloter udsolgt

I løbet af de første 5 måneder i 2011 er det lykkedes ca. 150 små danske virksomheder at få tilskud til ansættelse af en akademiker – en videnpilot. Det betyder, at de midler, der i 2011 var afsat til den populære ordning ”Videnpiloter” nu er brugt. Der forventes igen at være midler til videnpiloter i 2012.
Læs hele pressemeddelelsen her 

7. juni 2011: Virksomheders investeringer i forskning og udvikling er steget markant under krisen

Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling udgjorde i 2009 34,7 mia. kr. En prognose fra Videnskabsministeriet viser, at investeringerne trods krise vokser til mellem 38,6 mia. kr. og 41,5 mia. kr. i 2011 – svarende til mellem 2,15 pct. og 2,31 pct. af BNP. Virksomheder, der har valgt en forholdsvis offensiv krisestrategi, klarer sig bedre på vækst og indtjening end andre virksomheder. Det viser analysen ’Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2011’, der netop er blevet offentliggjort af Videnskabsministeriet.
Læs hele pressemeddelelsen her

1. juni 2011: De Frie Forskningsråd

De fem faglige forskningsråd har forskellige ansøgningsfrister: Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU) har ansøgningsfrist den 30. august 2011, Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP) den 2. september 2011, Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) den 5. september 2011, Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (FSS) den 6. september og Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) den 8. september 2011.
Læs mere om de Frie Forskningsråd 

16. maj 2011: Ny analyse om erhvervslivets forskning, udvikling og offshoring

Det Strategiske Forskningsråd har sammen med Rådet for Teknologi og Innovation fået udarbejdet en analyse af sammenhængen mellem forskning, innovation og offshoring.
Læs hele nyheden her

5. maj 2011: Ny viden til mindre virksomheder – sådan gør vi det bedre

På baggrund af drøftelserne i regeringens vækstforum i november 2010 nedsatte videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen en hurtigarbejdende ekspertgruppe om videnspredning. Gruppen fik til opgave at udarbejde forslag til, hvordan flere små og mellemstore virksomheder i højere grad kan drage nytte af ny viden.
Læs mere og hent publikationen her

28. april 2011: Inspirerende caseberetninger og analyseeffekt af højtuddannede i virksomheder

Dyk ned i en række inspirerende caseberetninger om højtuddannede i danske virksomheder i Forsknings- og Innovationsstyrelsen avisindstik, der også beskriver diverse analyser, der dokumenterer effekten af at ansætte højtuddannede.
Læs hele nyheden og avisindstikket fra Politiken og JP

14. april 2011: Årsrapport 2010 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Årsrapporten har til formål at informere Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsen faglige og økonomiske resultater.
Læs mere og hent årsrapporten her

6. april 2011: Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011

Den danske roadmap for forskningsinfrastruktur identificerer i alt 19 forslag til projekter eller initiativer, som alle vil kunne forbedre rammebetingelserne for dansk forskning væsentligt og udgøre et solidt fundament for dansk forsknings videre udvikling.
Læs hele nyheden her

25. marts 2011: EU's kommende rammeprogram - dansk indspil

Det danske positionspapir i forhold til EU's kommende rammeprogram for forskning og innovation er nu offentligjort. Læs hele nyheden her 

15. marts 2011: FI skruer ned for spildet

Det skal være så nemt som muligt at administrere tilskud til forskning og innovation. Derfor har vi fokus på forbedring af de processer og arbejdsgange, der knytter sig til vores arbejde med tilskud og bevillinger.
Læs hele nyheden

Marts 2011: Forskningsmidler 2011

De forskningsmidler, der uddeles af Det Strategiske Forskningsråd, fastlægges i hvert års finanslov.
Se en oversigt over alle opslag af forskningstemaer under Det Strategiske Forskningsråd i 2011.

23. feb. 2011: Informationsmøder vedr. DSF - Strategiske Vækstteknologier og SPIR.

Det Strategiske Forskningsråds programkomite for strategiske vækstteknologier inviterer til informationsmøde for alle, der er interesserede i opslaget for 2011 vedrørende strategisk forskning inden for komiteens område. Opslaget offentliggøres den 4. marts og omfatter ca. 113 mio. kr
Læs om mødet i Kbh d. 17. marts 2011
Læs om mødet i Århus d. 11. marts 2011

21. Feb. 2011: Informationsmøde - DSF - Individ, sygdom og samfund, d. 21. marts 2011

Det Strategiske Forskningsråds programkomite for Individ, Sygdom og Samfund inviterer til orienteringsmøde for alle, der er interesserede i opslaget for 2011 vedrørende strategisk forskning inden for komiteens område. Opslaget offentliggøres den 4. marts og omfatter ca. 148 mio. kr.
Læs hele nyheden

Feb. 2011: Bestil en Forsker

Hvem, hvad, hvor? Danskerne er videbegærlige og har for alvor taget ordningen ’Bestil en Forsker’ til sig. Siden 2008 er antallet af foredrag tredoblet. Hør f.eks. i år om giraffens tårnhøje blodtryk, 70’ernes mandebevægelse eller verdens 7000 sprog. Årets Bestil en Forsker-katalog med flere end 200 videnskabelige foredrag er åben, og alle, der kan samle et publikum på mindst 15 personer, kan gratis bestille en forsker online på www.forsk.dk frem til og med den 1. april 2011.
Det eneste, man skal betale, er forskerens udgifter til transport.Forskeren kommer på besøg og holder foredraget i løbet af videnskabsfestivalen Forskningens Døgn, som finder sted den 28., 29. og 30. april 2011.

1. feb. 2011 Opslag til EUopSTART 2011

Information om støttemuligheder og formkrav er gældende for perioden 1. februar 2011 til senest 31. december 2011. Tilskud til EUopSTART-aktiviterne ophører dog, når midlerne er opbrugt. Der er løbende ansøgningsfrist.
Læs hele opslaget

28. jan. 2011 Nye internationale forskernetværk åbne for dansk deltagelse

30 nye COST aktioner indenfor alle videnskabsområder er nu åbne for dansk deltagelse. Ansøgningsfrist 1. marts 2011.
Læs hele nyheden her

25. jan. 2011: SMV'er indbydes til forskningssamarbejde

Igen i år har Det Strategiske Forskningsråd givet en række igangværende projekter, støttet af rådet, mulighed for at søge særlige midler til kortere forskningssamarbejder med små og mellemstore virksomheder. Fire igangværende projekter indbyder derfor nu til samarbejder, og opfordrer alle interesserede virksomheder til at henvende sig.
Læs hele nyheden her

14. jan. 2011: Det Strategiske Forskningsråd - Fælles europæisk opslag om Electromobility+

Det Strategiske Forskningsråds programkomité for bæredygtig energi og miljø og programkomiteen for transport og infrastruktur indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter om elektromobilitet. Ansøgningsfristen er 31. marts 2011.
Læs hele nyheder og find opslaget

13. jan. 2011: Spir 2011

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation udbyder et SPIR. Formålet er at styrke det offentlige/private samarbejde om forskning og innovation for derigennem at skabe et dynamisk og fleksibelt samspil, som kan bidrage til vækst og udvikling. Opslaget offentligøres 4. marts 2011.
Læs hele nyheden

11. jan. 2011: Informationsvirksomhed om rummet 2011

Støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi. Ansøgningsfrist 1. april 2011
Læs hele opslaget

10 jan. 2011: Vedr. ansøgning til Videnskab i Samfundet

Er du i gang med en ansøgning til opslaget under Videnskab i Samfundet – EU’s 7. rammeprogram? Så kan du få yderligere oplysninger om de udbudte forskningsemner i et nyt dokument. Dokumentet rummer spørgsmål og svar til opslaget – og er netop offentliggjort af Europa-Kommissionen.
Læs hele nyheden

10. jan. 2011: Har du forskningsideen?

Har du forskningsideen? Så har vi pengene! - Få et overblik om de temaer og virkemidler, som Det Strategiske Forskningsråd giver bevillinger til i 2011 samt info om ansøgningsfrister og informationsmøder.
Læs hele nyheden og hent folderen

5. jan 2011: Danske partnere søges til europæiske IKT-projekter

Ideal-ist databasen giver dig mulighed for at koble dig på det helt rigtige europæiske IKT-projekt. Lige nu efterlyser 34 projekter danske partnere til deres ansøgning til IKT-programmet.
Læs hele nyheden

Dec. 2010: Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværkenes performance i form af resultater og aktiviteter måles årligt. Performanceregnskabet 2010 er det fjerde performanceregnskab i rækken og viser resultaterne for innovationsnetværkene i 2009 og for udviklingen fra 2006 - 2009.
Netmatch.nu er en gateway for vidensamarbejde og innovation  >  Kontakt: info@netmatch.nu