Opslag: Innovationskonsortier

21. marts 2013

Rådet for Teknologi og Innovation indkalder ansøgninger om støtte til innovationskonsortier. Et innovationskonsortium gennemfører et fælles projekt, som skal udvikle og modne forskningsbaseret viden med relevans for danske virksomheders forretningsudvikling og for løsning af en eller flere samfundsmæssige udfordringer. Endvidere skal projektet sikre, at den nye viden omsættes til virksomhedsrettede kompetencer og ydelser, og at den opbyggede viden efterfølgende spredes bredt til det danske erhvervsliv, herunder specielt de små og mellemstore virksomheder.

Alle virksomheder og forskningsinstitutioner kan søge. Der skal som minimum deltage én forskningsinstitution og to virksomheder i hele projektforløbet. Derudover en videnopbygnings- og videnspredningspart, hvis ikke disse funktioner ikke varetages af forskningsinstitutionen. Der er ikke krav om, at deltagerne skal være danske. Men det er et krav, at projektet, der søges tilskud til, fremmer og styrker forskning og innovation i Danmark.

Ansøgningsfristen er 25. april 2013.

Læs mere og find hele opslaget.Netmatch.nu er en gateway for vidensamarbejde og innovation  >  Kontakt: info@netmatch.nu