Om Netmatch


Fra idé til virkelighed

De danske innovationsnetværk er etableret på en ambition om at skabe en markant vækst i samarbejdet mellem videninstitutioner og små- og mellemstore virksomheder. Fælles for netværkene er nogle udfordringer, barrierer og begrænsede ressourcer.

Netmatchs rolle er derfor at bidrage til at løfte innovationsnetværkenes resultater omkring vidensmarbejde, matchmaking, internationalisering, innovation og vækst ved at understøtte dem i deres arbejde, og igennem tæt dialog med netværkene medvirke til at bane vejen for de gode forretningsideer og forkorte processen fra idé til virkelighed.  

Netmatch skal udfylde sin rolle ved at være den fælles ressource, innovationsnetværkene kan trække på i udvikling af kompetencer og ydelser, og ved samtidig at fungere som sparringspartner for Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Internationalisering
Enterprise Europe Network er et redskab, hvorigennem Netmatch kan realisere de internationale mål ved at hjælpe innovationsnetværkene med at finde udenlandske samarbejdspartnere og projektpartnere, import- og  eksportmuligheder og hjælpe med emner som EU-regler og -lovgivning, tilskuds- og støttemuligheder.
Læs mere om Enterprise Europe Network
Netmatch.nu er en gateway for vidensamarbejde og innovation  >  Kontakt: info@netmatch.nu