Om Netmatch - Cluster Excellence Denmark


Fra 2009 - 2014 hed supportfunktionen for de danske innovationsnetværk Netmatch. Fra d. 1. oktober 2014 har Danmark fået en ny og udvidet supportfunktion: ”Cluster Excellence Denmark - en supportfunktion for danske klynger og netværk.”
 

Cluster Excellence Denmark” har kontor både i Kødbyen i København og i Nupark i Holstebro – og kan på den måde let nå ud til alle danske klynger og netværk. Supportfunktionen er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation og de seks regionale vækstfora. 

Cluster Excellence Denmarks rolle er at bidrage til at løfte de danske klynger og netværks resultater omkring vidensmarbejde, matchmaking, internationalisering, innovation og vækst ved at understøtte dem i deres arbejde og igennem tæt dialog medvirke til at bane vejen for de gode forretningsideer og forkorte processen fra idé til virkelighed.  

Cluster Excellence Denmark skal udfylde sin rolle ved at være den fælles ressource, de danske klynger og netværk kan trække på i udvikling af kompetencer og ydelser, og ved samtidig at fungere som sparringspartner for Klyngeforum.
Internationalisering
Enterprise Europe Network er et redskab, hvorigennem Netmatch kan realisere de internationale mål ved at hjælpe innovationsnetværkene med at finde udenlandske samarbejdspartnere og projektpartnere, import- og  eksportmuligheder og hjælpe med emner som EU-regler og -lovgivning, tilskuds- og støttemuligheder.
Læs mere om Enterprise Europe Network
Netmatch.nu er en gateway for vidensamarbejde og innovation  >  Kontakt: info@netmatch.nu