Cases


Succesfuldt vidensamarbejde

De danske innovationsnetværk er centrale aktører i at realisere målene om, at danske virksomheder skal være blandt de mest innovation i verden, og at det danske erhvervsliv skal have unikke muligheder for at tappe af den viden, der findes på danske videninstitutioner.

Vælg en case i menuen til venstre og læs nogle af de gode eksempler på vidensamarbejde mellem virksomheder, videninsitutioner og erhvervsfremme aktører.
Vidensamarbejde i Danmark
Lidt mere end hver fjerde af de danske innovative virksomheder samarbejder med andre om deres forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter. 17% samarbejder med GTS-institutter. 14% af de innovative virksomheder i Danmark samarbejder med universiteterne.
Netmatch.nu er en gateway for vidensamarbejde og innovation  >  Kontakt: info@netmatch.nu