Aktører


Regionale væksthuse

De regionale væksthuse er specialister i strategi, ledelse, internationalisering, finansiering og teknologi og er gearet til at hjælpe virksomheder med at finde de rådgivere og eksperter, der giver bæredygtige ideer ben at gå på. 

Find de regionale væksthuse

Lokal erhvervsservice

De lokale erhvervsråd står for den generelle erhvervsservice. Deres vigtigste  opgaver er at hjælpe iværksættere godt i gang, rådgive virksomheder om forretningsmuligheder, skabe netværk, tilbyde mentorordninger, yde sparring omkring ejerskifter mv. Her bliver nye ideer og forretningsmuligheder med vækstpotentiale identificeret og visiteret videre til den specialiserede erhvervsservice, som landets fem væksthuse har ansvaret for.

Find de lokale erhvervskontorer:

Erhvervsservice i Midtjylland
Erhvervsservice i Syddanmark
Erhvervsservice i Nordjylland
Erhvervsservice på Sjælland 
Erhvervsservice i Region Hovedstaden 

GTS-institutter

I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. De er alle not for profit og arbejder for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder. GTS-foreningen hedder 'GTS - Godkendt Teknologisk Service' og er brancheforening og sekretariat for de ni GTS-insitutter. Besøg GTS-foreningens hjemmeside

Find de ni GTS-institutter:

AgroTech - Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation
Alexandra Instituttet
Bioneer
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
DELTA - Dansk Elektronik, Lys og Akustik
DFM - Dansk Fundamental Metrologi
DHI
FORCE Technology
Teknologisk Institut
 

Universiteternes matchmakingenheder

Udenrigsministeriets GIT-chefer

Under Udenrigsministeriet har Eksportrådet en række Global Industry Teams. I forbindelse med eksportrelevante aktiviteter er man velkommen til at henvende sig til den pågældende GIT-chef inden for det aktuelle fagområde:
Maskiner og underleverandører: Jakob Tvede, e-mail: jaktve@um.dk, tlf. 2526 7635
Sundhed og velfærd: Dorthea Damkjær, e-mail: dordam@um.dk, tlf. 4173 3838
Forsvar og GPA: Steen Thorsted, e-mail: stthor@um.dk, tlf. 4173 3858
IKT: Therese Hermann, e-mail: theher@um.dk, tlf. 2614 0626
Miljø, Klima og Energi: Lars Eskild Jensen, e-mail: larjen@um.dk, tlf. 4190 4106
Fødevarer, landbrug agroindustri: Claus Hermansen, e-mail: claher@um.dk, tlf. 5077 8662
Oplevelsesøkonomi og kreative industrier: Lars Christiansen, e-mail: larchr@um.dk, tlf. 2338 6306

Andre aktører

CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler kompetencer inden for innovation, iværksætteri og forretningsudvikling for at skabe og udvikle vækstvirksomheder i Danmark. CONNECT Denmark tilbyder sparring til iværksættere og mindre virksomheder med vækstpotentiale samt en række inspirerende aktiviteter til deltagerne i netværket. Netværket består af nøglepersoner og ledere fra dansk erhvervsliv, forskningsinstitutioner og offentlige organisationer. Mere information på www.connectdenmark.com.
Vidensamarbejde i Danmark
Lidt mere end hver fjerde af de danske innovative virksomheder samarbejder med andre om deres forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter. 17% samarbejder med GTS-institutter. 14% af de innovative virksomheder i Danmark samarbejder med universiteterne.
Innovationssamarbejde
Hent præsentationerne fra de to workshops om innovationssamarbejde afholdt i november 2011.
Præsentationer fra workshops
Netmatch.nu er en gateway for vidensamarbejde og innovation  >  Kontakt: info@netmatch.nu